Kerk en Religie
Categorie

 • verklaring van ds. Van der Wolf

  Ondertussen is het persbericht van ds van der Wolf ook in pdf formaat op het ND geplaatst.
  Ik neem het hier als tekst over:

  Persbericht beroep de Matrix
  Na overwegen heb ik besloten het beroep dat op mij uitgebracht is door de
  Gereformeerde Kerk Hardenberg (de Matrix), aan te nemen. Dat besluit kan om twee
  redenen bevreemding wekken. In de eerste plaats kan de vraag opkomen, of ik
  daarmee de gemeente op Urk niet trouweloos in de steek laat. Zonder op deze vraag
  al teveel in te gaan kan ik meedelen dat mijn dienst op Urk van binnenuit en van
  buitenaf de laatste jaren dusdanig is bemoeilijkt en belemmerd, dat de voortzetting
  van de dienst aan en in de gemeente ter plaatse niet langer mogelijk is. De oorzaak
  daarvoor ligt in mijn opvattingen over en kritiek op de koers van de plaatselijke
  kerken in het kerkverband. Een koers die gestimuleerd en gefaciliteerd wordt door de
  besluiten van de Generale Synodes van de afgelopen 15 jaar.
  Dat leidt tot de tweede vraag, namelijk of mijn vertrek geen verlies zal betekenen
  voor de strijd, die verontruste broeders en zusters binnen de GKV al jaren voeren.
  Dat verlies zal er zijn. Maar er is dusdanig grote vervreemding opgetreden, dat
  actieve dienst in één van deze kerken uiterst moeizaam, zo niet onmogelijk is. Voor
  predikanten, die vanuit hun gereformeerde overtuiging de kerken willen dienen, is er
  in de praktijk van het kerkelijk samenleven geen plaats meer.
  Het kan aan de andere kant om meerdere redenen ook weer géén bevreemding
  wekken, dat ik het beroep heb aangenomen. Al jaren schrijf ik over en spreek ik
  vanuit mijn bezorgdheid over de koers die de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
  menen te moeten gaan en de kloof die nog steeds groeit tussen deze kerken
  onderling. Van die zorg maakt de heersende Schriftkritiek het grootste deel uit. De
  bijbel wordt anders gelezen, geïnterpreteerd en verkondigd dan Gods Woord zelf ons
  aangeeft. In de praktijk zien we de verschillen groeien in de wacht van de leertucht,
  de wacht om het avondmaal, de onderhouding van de geboden en de
  tuchtmaatregelen inzake het zevende gebod. Dat brengt de credentie, het onderling
  vertrouwen, in geding en maakt de positie in het kerkverband onwaarachtig. In
  Zuidhorn heb ik daar – zoals door het ND eerder terecht is opgemerkt – voorzichtig
  enige consequenties aan verbonden. Hoewel dat al eerder heeft doorgeklonken in
  het ook door mij ondertekende Manifest (website www.gereformeerdblijven.nl). Het
  lijkt me, gegeven mijn persoonlijke situatie, zaak en tijd mij aan die consequenties te
  houden.
  In de gemeente die het beroep heeft uitgebracht vind ik alle ruimte en vrijheid om het
  Woord van de HERE te verkondigen, zoals Hij dat van ons vraagt. Daarnaast wil
  deze gemeente, nu onder leiding van haar toekomstige predikant, ook in de toekomst
  van harte blijven meewerken aan de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk,
  door contacten met de verontruste broeders en zusters te blijven onderhouden en
  voorts met allen, die de gereformeerde en goede belijdenis van harte liefhebben en
  onderschrijven, het gesprek te voeren. Met de Gereformeerde Kerk Kampen
  (Ichthus) zijn reeds goede gesprekken gaande. We hopen tevens een toevluchtsoord
  te mogen vormen voor allen, die de tijd aangebroken achten om te breken met het
  kerkverband.
  Mijn gebed is, dat mijn keuze zal dwingen tot de noodzakelijke en persoonlijke vraag
  of een langer verblijf in de GKV verantwoord en geboden is. Daarbij blijft de vurige
  bede, dat de HERE de eenheid in de waarheid zal geven.
  R. van der Wolf

  14 september 2009 • Kerk en Religie • keer bekeken: 935

 • Ds. Van der Wolf verlaat met oproep de vrijgemaakte kerk

  Predikant ds. R. van der Wolf (45) uit Urk verlaat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) om predikant te worden bij een vrije gereformeerde kerk in Hardenberg. Hij roept vrijgemaakt-gereformeerden op na te denken of langer blijven “”verantwoord en geboden is”

  aldus het Nederlands Dagblad, zij hebben ook het persbericht als jpg opgenomen. Ik heb ds Van der Wolf aangeschreven om het persbericht als losse tekst te mogen plaatsen, zodra ik hier over bericht ontvang maak ik dat uiteraard hier bekend.

  14 september 2009 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1131

 • Studieavond de Vijfhoek

  Op D.V. 17 september 2009 wil ds. E. Hoogendoorn,
  spreken over de roeping tot schriftuurlijke eenheid onder de titel:
  ‘Om de ware oecumene’.

  Aanvang: 20.00 uur.
  Plaats: ‘De Vijverhoeve’,
  Noordelijke Ruitenweg 1,
  8035 RK, Zwolle. (Langs de A-28)

  Voor meer informatie verwijzen we u naar het Persbericht van de Vijfhoek.

  12 september 2009 • Kerk en Religie • keer bekeken: 945

 • Ds. R. van der Wolf van de GKv te Urk neemt beroep aan

  “Ds. R. van der Wolf van de GKv te Urk heeft het beroep naar de zgn. Matrix-gemeente te Bergentheim, voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (hersteld), aangenomen.” zo is te lezen op de website Eén in waarheid

  Ik ben benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn en volg het nieuws op de voet.

  Ik ben blij dat onze broeders en zusters van de Matrix gemeente hierdoor van een predikant zijn voorzien. Ik bid deze gemeente en haar nieuwe voorganger Gods zegen toe.

  11 september 2009 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1101

 • Ds. R. van der Wolf beroepen door Gereformeerde kerk (hersteld) Bergentheim/Bruchterveld e.o.

  Op de gemeentevergadering van 21 augustus 2009 is

  ds. R. van der Wolf uit Urk  met algemene stemmen beroepen.

  Bericht gereformeerde kerk (hersteld)  Bergentheim/Bruchterveld e.o. op haar website

  Het eerder aangekondigde voornemen (http://www.oneway.nl/n/Ex-herstelden-willen-vrijgemaakte-dominee/28570/index.html)  is daarmee een feit.

  Een spannend moment voor veel mensen in gereformeerd  nederland.

  Ik wens dominee Van der Wolf veel wijsheid toe bij zijn overweging van dit beroep.

  22 augustus 2009 • Kerk en Religie • keer bekeken: 1194