Op D.V. 17 september 2009 wil ds. E. Hoogendoorn,
spreken over de roeping tot schriftuurlijke eenheid onder de titel:
‘Om de ware oecumene’.

Aanvang:20.00 uur.
Plaats:‘De Vijverhoeve’,
Noordelijke Ruitenweg 1,
8035 RK, Zwolle. (Langs de A-28)

Voor meer informatie verwijzen we u naar het Persbericht van de Vijfhoek.