Er wordt de laatste tijd weer druk over geschreven in de krant, op websites en in kerkbladen.

Ik wil even een en ander bij elkaar plaatsen al was het alleen maar voor mezelf om het snel terug te vinden, wellicht bewijs ik ook anderen een dienst.

Op 19 januari schreef ds Robert Roth in het ND onder de kop: “Luister naar  praktijk van vrouwelijke diakenen
Op 21 januari werd daarop in het ND gereageerd door Dr. H.J.C.C.J. Wilschut onder de kop: “Rol vrouw hangt niet af van de praktijk

Dr R.D. Anderson heeft op zijn website een preek staan: “De stilte van de vrouw in de eredienst” en een studie: “De plaats van de vrouw in de eredienst: 1 Korinti:ers 14,34-35 overwogen
Ds Rob Visser  heeft op zijn website een preek geplaatst over dit onderwerp je vindt deze hier