Op donderdag 18 maart a.s. is er weer D.V. een studieavond in partycentrum “De Vijverhoeve” . Lichtmis.
Ds.E.Hoogendoorn zal dan voor ons spreken. Het onderwerp is nog niet bekend.
Verdere gegevens volgen nog.

De initiatiefgroep “De Vijfhoek”.