Mogelijk gaat de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich buigen over de vraag of het antwoord in de Heidelbergse Catechismus moet worden herzien waarin derooms-katholieke mis een ‘vervloekte afgoderij’ wordt genoemd.

Morgen in het ND