ZWOLLE – Het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) heeft de gereformeerde kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) toegelaten tot het kerkverband.

zo bericht het RD in dit artikel

Op de site www.gereformeerdekerkzwolle.nl is het volgende persbericht te vinden:

De kerken van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hebben in
hun vergadering van 29 mei 2010 besloten het verzoek van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De
Vijverhoeve) om toe te mogen treden tot het voornoemd kerkverband positief en met grote
dankbaarheid te ontvangen. Gesprekken tussen afgevaardigden van het kerkverband en de
kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. mochten leiden tot toenadering en eenwording.
De kerken zien in deze ontvangen eenheid de onverdiende weldaad van de verhoogde Heiland Jezus
Christus, die bijeen brengt wat bij elkaar hoort. De gezamenlijk bede van de vier kerken blijft, dat de
verbondenheid tot zegen en uitnodiging mag zijn voor allen die met hen willen staan op de grondslag
van Schrift en belijdenis.

Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o.(Matrix)
Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus)
Gereformeerde Kerk Zwolle e.o.(De Vijverhoeve)
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.

Contactpersoon: J.A. de Wit (scriba Kampen) jadewit@home.nl 038-3310870