reactie op P. van Gurp: “De ambten volgens de Heilige Schrift”. De Bazuin, jrg. 4, nr. 31

Op de website van ds v.d. Wolf is dit artikel geplaatst.

Het is een reactie op dit artikel in de Bazuin