Het is de bedoeling dat er op 10 en 11 december a.s. een ‘Nationale Synode van Dordrecht’ wordt gehouden. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de GKV officieel gaan deelnemen aan deze synode. Prof. J. Douma zegt terecht dat deelnemen aan deze ‘synode’ een breuk betekent met het gereformeerde verleden van de GKV. Het betekent volgens hem een overduidelijke streep door ons vrijgemaakt-gereformeerde verleden. Van ds. E. Heres verscheen een artikel over Dordrecht en het Heilig Avondmaal. In dit artikel laat ds. Heres zien dat de streep door het verleden al getrokken werd door besluitvorming van GKV-synodes. Besluiten die het mogelijk maken leden van andere kerkgenootschappen toe te laten tot het Heilig Avondmaal. Besluiten die alleen maar denkbaar zijn tegen de achtergrond van het praktisch loslaten van de Schriftuurlijke belijdenis over de kerk.