Het zonnewonder van Jozua 10

Allereerst richten wij onze aandacht op Jozua 10:6-15. Zoals al eerder opgemerkt heeft Van Bekkums exegese van dit Schriftgedeelte de meeste stof doen opwaaien. In dit gedeelte van Jozua wordt de strijd beschreven die Jozua gevoerd heeft met een coalitie van zuidelijke koningen onder leiding van Adonisedek. Deze koningen waren van plan Gibeon aan te vallen omdat deze stad een verdrag gesloten had met Israël. …..

Lees het hele artikel op een in waarheid