De kernvraag

Na de opmerkingen in het eerste artikel moeten we weer terug naar de eigenlijke vraag van Dalfsen (en vele anderen), namelijk of er binnen de DGK ruimte is voor hen die de vrijmaking van 2003 te vroeg vonden en meenden dat die ook een te smalle basis had, en die daarom deze ook niet als werk van de Here kunnen erkennen. De hamvraag is nu: “Heeft de synode deze vraag bevestigend beantwoord?” Ik neig er toe uit de synodebesluiten de conclusie te trekken dat deze ruimte niet wordt geboden. Ik wil dat proberen toe te lichten.

lees het tweede deel in deze serie van D.J. Bolt op een in waarheid