Door een van de lezers van mij blog werd ik geattendeerd op het feit dat ik een reactie in dit verhaal had gemist.
Dit wil ik graag herstellen door deze reactie alsnog te plaatsen. Aangezien het om een zeer korte reactie gaat neem ik de reactie in het geheel over.

Wij gingen in eerste instantie nog met een zeker optimisme in op de vragen/stellingen van H.
Nijman sr.. In de verwachting dat we misschien wat nader tot elkaar zouden kunnen komen.
Het derde schrijven van Nijman heeft ons inmiddels uit deze droom geholpen.
Gebleken is namelijk dat Nijman niet alleen niet goed leest wat we schrijven maar daar ook
nog conclusies en uitspraken over ons aan verbindt die buiten alle proporties zijn. Hetgeen
ons van de ‘verplichting’ ontslaat om verder te reageren.
We raden Nijman aan om onze tweede reactie nog eens goed door te lezen. Dan komt hij tot
de verrassende ontdekking dat wij ook daar nergens schrijven dat een classis ambtelijke
bevoegdheid heeft of verkrijgt, maar wel dat de classis krachtens het kerkverband en
kerkordelijke afspraken bepaalde bevoegdheden heeft. Hetgeen uiteraard heel iets anders is
dan ambtelijke bevoegdheid.