Geachte hr. D.J. Bolt,

Bij deze de beloofde reactie. Door drukke werkzaamheden was ik niet eerder in staat te reageren. Vele artikelen van uw hand heb ik inmiddels gelezen. En vrijwel steeds met instemming. U zegt niet alleen dat er dwaling de GKv binnensluipt, maar u wijst het ook aan. En bovendien vinden we vaak een breedvoerige weerlegging. Wat ik dan steeds mis is de concretisering van reformatie, maar daarover straks. Het is schokkend telkens weer te lezen dat de Schriftkritiek binnen de GKv een gedoogplaats, zo niet een legale plaats krijgt/heeft. In de praktijk van groeiende Schriftkritiek is het belangrijk te spreken over “wachten op uitwerpen?”

Lees de hele reactie op www.werkenaaneenheid.nl