Gerrit Veerman • lezer te Zwolle schrijft in nd.nl/opinie (helaas niet beschikbaar voor niet abonnees)

… Kun je als kerk om pragmatische redenen een tweede dienst laten vallen, zoals bijvoorbeeld in Zwolle gebeurt op tweede kerstdag? Of heeft dat meer consequenties?

Kerken in Zwolle hebben de landelijke pers gehaald. In de rubriek ‘Kerk Lokaal’(ND 22 december) wordt eerst melding gemaakt van een grootscheepse samenwerking van kerken op kerstavond.Maar liefst drie diensten wordener belegd door zeven gereformeerde kerken. De organisatoren hopen op 4000 gasten.Verder wordt er meegedeeld dat de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Zwolle-Noord afziet van een viering op zondagmiddag, tweede kerstdag. Het wordt de mensen te veel van het goede. Hier wil ik een paar opmerkingen overmaken.
In een kerkdienst ontmoeten leden van de kerk elkaar. Samen stellen zij zich onder het gehoor van de prediking. Samen zingen zij tot eer van God.Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voortgang van de erediensten, financieel en organisatorisch. Maar hoe kan een kerklid zijn verantwoordelijkheid nog tonen als de kerkenraden je zoveel ruimte geven?Hun devies is: Bezoek een van de drie kerstnachtdiensten en houd vooral rekening met je eigen behoefte.

kerstnachtdienst
Wanneer Zwolle-Noord uit pragmatische overwegingen geen tweede kerkdienst houdt op zondag 26december beperkt zij de mogelijkheden om als gemeente bij elkaar te komen. Een kerstnachtdienst met veel gasten is blijkbaar veel belangrijker dan het samenzijn met de eigen leden. Als ik directeur van een groot bedrijf met een 24-uurs economie zou zijn, zou ik met veel interesse kennis nemen van de rubriek. Ik lees hier dat christenen de zondag helemaal niet nodig hebben voor hun godsdienst. En natuurlijk koppel ik dat als directeur aan de berichten over de verminderde opkomst in de tweede dienst. Christenen hebben helemaal geen eigen rechten op de zondag. Laat ze maar werken.

moslim
Als ik moslim zou zijn, zou ik gretig tot mij nemen dat de christenen blijkbaar moeite hebben om hun zondagen en christelijke feestdagen in te vullen.Wellicht zou ik hier dan kansen zien om voorstellen te doen om enkele christelijke feestdagen (of zondagen) in te ruilen voor het steeds bekender wordende Suikerfeest en offerfeest. De christenen leveren gewoon wat van hun voorrechten in ten gunste van de islam, waar in elk geval verplichtingen duidelijker zijn dan bij de postmoderne christenen.De kerkenraad van Zwolle-Noord heeft nog geen kritische brieven ontvangen. Misschien is er een bepaalde vermoeidheid om te reageren onder de kerkleden gevaren. Er was de laatste jaren ook zoveel om op te reageren. Je zou haast weg willen blijven.