Op zondagavond  26 juni zal DV in het kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk een samenkomst worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

Thema:    Prijs de glorie van uw God!
– in de tentoonstelling van zijn scheppingswerken;
– in de handleiding van Zijn Woord;
– in zijn reddende genade.

Na de samenkomst is er gelegenheid koffie te drinken. U bent van harte welkom.
De volgende samenkomst in Nijkerk staat gepland op zondagavond  28 augustus 2011.

Voor informatie en vragen over vervoer:

j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel. 06-53672343

Website: www.gereformeerdekerkennederland.nl.