vandaag ontving ik onderstaan bericht

Geachte lezer,

Met het digiblad PIETAS willen we vooral de kerken van de Gereformeerde Kerken Nederland dienen.

Al langere tijd bestaat bij de leden van dit nog jonge kerkverband de wens tot een toegankelijk tijdschrift. Met dit initiatief wordt een begin gemaakt om aan dat verlangen vorm te geven. Het is de bedoeling waar en wanneer mogelijk bijdragen te leveren op het terrein van de schriftstudie, de dogmatiek, de kerkgeschiedenis en het pastoraat. Daarnaast willen we opvallend nieuws en lezenswaardige artikelen uit de bladen van de kerken van de zogenaamde “reformatorische gezindte” doorgeven in de rubriek ‘persrevue’. Deze rubriek kan overigens ook gevuld worden door aandacht te geven aan bepaalde lektuur.

 

In dit eerste nummer willen we ons in de rubriek “uit de Schrift” verantwoorden voor de titel van het blad. Onder elk van de tabbladen vindt u een bijdrage.

 

ds. R. van der Wolf

http://emagazine-pietas.jimdo.com/