Een bekende volkswijsheid leert dat je bij ieder voorstel argumenten kunt aandragen om er naartoe te praten en evengoed redenen kunt bedenken om ervan af te praten. Zelden is er één overtuigend en afdoend argument waar niets tegen in valt te brengen.

zo is op de website van het Reformatorisch dagblad te lezen in een Hoofdredactioneel commentaar.

Het commentaar eindigt  met:

“De Bijbel is helder. De vrouw heeft in de christelijke gemeente geen ambtelijke taak te vervullen. In het Nieuwe Testament zijn daar voldoende argumenten voor aan te dragen. Wie dat als uitgangpunt neemt, hoeft nergens naartoe of van af te praten. Het Bijbels standpunt doet alle discussie hierover verstommen. Wie dat loslaat, gaat schuiven. En dat gaat dan inderdaad heel snel. Andere orthodox-gereformeerde kerken zijn gewaarschuwd.”