EEN UITGEROOKTE SLANG

Wat vindt u van de kerk? Is het geen ontstellende puinhoop? De verwarring wordt
steeds groter, de chaos neemt toe. Mening staat tegenover mening en een
overtuiging kan morgen omgeslagen zijn in het tegendeel. Niets lijkt meer zeker en
alles lijkt op drift. Wat vindt u van de kerk? Ach – laten we zwijgen over de kerk. Ik
heb m’n bijbel en daar houd ik me bij. Ik heb de belijdenis – die ik me lang geleden
toegeëigend heb. En verder trek ik me terug. Ik heb me overal van afgezonderd – uit
alles heb ik me teruggetrokken. Zo gaat dat dan. Van een actief en meelevend
kerklid ben ik in de loop van de jaren tot een vereenzaamd strijder geworden. De
kerk? En wat ik daarvan vind? Houd er over op. Want als ik daar aan moet denken
springen de tranen me in de ogen.

Ds. R. van der Wolf, beroepen predikant te Hardenberg, spreekt DV 19 november
voor de Vijfhoek over de gemeenschap der heiligen. De woorden van de eerste
alinea vormen het begin van zijn referaat onder de prikkelende titel: Een uitgerookte
slang. De predikant hoopt ons in grote lijnen in te leiden in wat Gods Woord over
gemeenschap leert. Hij houdt ons de spiegel voor in het licht van de bijbel en wijst de
weg waarlangs terugkeer en werkelijke opbouw mogelijk is. Ook u/jij bent van harte
welkom, 19 november in “De Vijverhoeve”, aanvang 20.00 uur.

Initiatiefgroep “De Vijfhoek”
www.de-vijfhoek.nl