Wat moeten verontrusten doen die in hun kerken ernstige dwalingen opmerken? Een vraag die emeritus-predikant M. J. Arntzen bezighoudt.

Hij schrijft daarover in het ND van vandaag. Het artikel is hier te vinden

Opvallend is dat hij ervan uit gaat dat niet iedere lezer zijn eigen context heeft. Dit staat haaks op wat afgelopen zaterdag tijdens de studiedag over de Heilige Schrift werd geconstateerd:

Ieder mens is onontkoombaar „gelokaliseerd” en dat geldt ook ten aanzien van het verstaan van de Bijbel. Dat was zaterdag de teneur op een tweede studiedag over de Heilige Schrift, georganiseerd door de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen (TUK).

aldus het RD in dit artikel