Het idee van ds. J.M. Mudde ( Nederlands Dagblad 29 april) om Nederlands-gereformeerden en vrijgemaakt-gereformeerden in 2016 samen te laten gaan, gaat voorbij aan wezenlijke verschillen. Maar het voorstel is ook begrijpelijk, want vrijgemaakten verschieten soms stilzwijgend van kleur.

Zo schrijft H.J.C.C.J. Wilschut in dit artikel in het ND