Samengaan GKV en NGK als tussenstapje

Kerkelijke eenheid moet niet beperkt blijven tot vrijgemaakten Nederlands gereformeerden.

Waarom ook niet met christelijk- gereformeerden en gereformeerde bonders uitspreken dat je samen een kerkelijke gemeenschap wilt vormen? En van daaruit in gesprek gaan met andere christenen, autochtoon en allochtoon.

Zo is vandaag te lezen in het ND