NIJKERK – Afgescheiden gereformeerden gaan één keer in de maand op zondagavond samenkomsten beleggen in Nijkerk.

De groep behoort tot het kerkverband in oprichting van de voormalig vrijgemaakt-gereformeerde predikanten René van der Wolf en Egbert Hoogendoorn. Formeel vallen de diensten in Nijkerk onder Veenendaal dat weer een wijkgemeente is van de Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht.

De preekplaats in Veenendaal trekt zo’n twintig tot dertig belangstellenden, zegt woordvoerder Johan de Leeuw. ‘Omdat er voorzichtige groei is en er vrij veel bezoekers van verdere weg komen, beginnen we nu met samenkomsten in Nijkerk.’ De leden van dit kerkgenootschap hoorden voorheen bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of de Gereformeerde Kerken (hersteld), dat ook bestaat uit ex-vrijgemaakten.

zo is vandaag te lezen in het ND in dit artikel

Het pers bericht:

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, heeft het voornemen *samenkomsten* te beleggen *in Nijkerk*. In eerste instantie zullen deze vanaf januari 2011 één maal in de maand op zondagavond gehouden worden. Centraal zal staan: Lofzang, gebed en Woordverkondiging. Sprekers: de predikanten E. Hoogendoorn en R. van der Wolf. Plaats en tijd van de samenkomsten in Nijkerk worden binnenkort gepubliceerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
J.F. de Leeuw uit Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl
N.A.C. Smit uit Nijkerk; tel 033 2456223; email: nacsmit@live.nl