Wie tegen de stroom in blijft geloven in het bestaan van God en blijft vasthouden aan de betrouwbaarheid van de Bijbel plaatst zich sociaal gezien buiten spel. Door het ‘denkend deel’ der natie wordt zo iemand niet langer serieus genomen. Hoe dan ook, één ding is zeker: ze zijn intellectueel gezien onder de maat. Niet alleen het geloof in God vormt het mikpunt van deze kritiek. Ook de Bijbel ligt onder vuur. Want als God niet bestaat, dan kan Hij zich evenmin openbaren. Dit denken en handelen gaat de kerkdeuren niet ongemerkt voorbij. Vandaar dat een schriftuurlijke doordenking van de resultaten van de dissertatie van Koert van Bekkum, die cum laude afstudeerde aan de TU te Kampen, noodzakelijk is. Dit gebeurt in zeven afleveringen, vandaag deel 2.