Zo lezen we vandaag in het ND in dit artikel

Volgens Kruizinga vindt de kerkenraad in Venlo dat er geen Bijbelse bezwaren zijn tegen vrouwelijke lezers. En de kerkorde zegt er niets over.

Mijn Bijbel laat echter wel degelijk bezwaren zien: “11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.” 1 Timoteüs 2 vergelijk 1 Korintiërs 14:34-35

prediking is toch onderricht aan de gemeente?

Nog frappanter is dat iet blijkbaar slecht een statement wordt gemaakt, deze gemeente heeft al 6 preeklezers en een predikant. Waarom een dergelijk besluit als er landelijkeen bezinning gaande is? Moet dit overleg gefrustreerd worden?

Wat hebben afspraken en bezinning binnen een kerkverband voor zin als het plaatselijk gewoon genegeerd en/of gefrustreerd wordt?

Wellicht interessant om te lezen is deze studie van Ds R.D Anderson