BURLINGTON – Canadese ‘vrijgemaakten’ vinden dat de relatie met vrijgemaakt-gereformeerden uit Nederland in een ,,kritieke fase” is aanbeland.

Dat heeft de generale synode van deze Canadian Reformed Churches, bijeen in Burlington, afgelopen maand uitgesproken. Concreet wordt gewezen op veranderingen in het Bijbelverstaan, bezinning op de positie van de vrouw in de kerk, toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken en handhaving van (nieuwe) docenten aan de Theologische Universiteit in Kampen die onder vuur zijn komen te liggen.

zo meld het ND in dit artikel