Vrijgemaakt-gereformeerde predikant Joop Schreuder presenteert z’n eigen visie op positie van vrouw in de kerk

Predikant Joop Schreuder gaf drie jaar leiding aan een vrijgemaakt-gereformeerde bezinning op de positie van vrouwen in de kerk. Nu presenteert hij een eigen visie: vrouwen mogen breed en creatief ingezet worden, uitgezonderd het geestelijk leiden of onderwijzen van de hele gemeente.

zo is vandaag te lezen in dit artikel in het ND