door F.J. Bijzet

Dr. G. Harinck stelt in het Nederlands Dagblad van 7 augustus dat de Bijbelse argumenten voor afschaffing van de apartheid ook toegepast kunnen worden op de verhouding tussen man en vrouw in de kerk. Hij laat de Bijbel zo echter buikspreken, is een van de kritische reacties.

Zo is vandaag in dit artikel in het ND te lezen