De Bijbel biedt geen ruimte om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken. Vrouwen kunnen wel onder leiding van de kerkenraad ingeschakeld worden bij catechese, pastoraat en diaconaat. Die conclusie trekt dr. H. J. C. C. J. Wilschut in een maandag gepresenteerde publicatie.

Zo is te lezen in dit artikel in het Reformatorisch Dagblad