Door Anne van der Sloot

Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) sturen een afvaardiging naar de zogenoemde tweede Nationale Synode te Dordrecht. Of is dit een forum en geen synode?
…..
Er wordt in de krant van 8 oktober de ene keer gesproken over een Nationale Synode en de andere keer over een protestants forum. Mijn vraag: is het nu een forum of een synode?

Is het een forum dan zal ik er volstrekt geen bezwaar tegen maken dat DKE zich daar met een afvaardiging laten vertegenwoordigen.

Integendeel, zou ik bijna zeggen. Laat je daar zien en laat weten dat je als Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) je betrokken weet op de zaak van kerkelijke eenheid in ons land.

Maar is het een synode, een Nationale Synode, dan ligt de zaak wel iets anders. Naar een synode wordt je door de kerken officieel afgevaardigd, compleet met een machtigingsbrief die vergezeld gaat met een belofte dat je je als afgevaardigde gebonden weet aan de Heilige Schrift, de 3 Formulieren van Eenheid en de gereformeerde kerkorde. Het lijkt mij dat DKE daarover, nu ze een afvaardiging naar Dordt sturen, daarover publiekelijk enige helderheid aan de kerken verschaffen, aangezien zo duidelijk door de voorbereidende stuurgroep gesproken wordt over een tweede Nationale Synode, waarbij expliciet instemming gevraagd wordt met een nieuw (groei)credo.
…..
Anne van der Sloot is vrijgemaakt- gereformeerd predikant in Bedum.

zo is vandaag te lezen in het ND in dit artikel

Opvallend is dat dit bericht weer voor iedereen beschikbaar is terwijl het meer kritische bericht van vorige week alleen voor abonnees beschikbaar is.