‘Kerkelijke eenheid tussen Vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden is te bereiken zonder dat beide kerken fuseren’. Deze kop stond recent boven het artikel in het Nederlands Dagblad waarin verslag werd gedaan van een winterlezing in de Opstandingskerk (GKV) in Zwolle. In het artikel Kerkelijke eenheid of onkerkelijke pluriformiteit laat ds. E. Heres zien dat eenheid zonder te streven naar kerkverbandelijke eenheid te verklaren is door het veranderende zicht op de kerk binnen de GKV in de afgelopen twee decennia. Eenheid willen ervaren zonder de kerkverbandelijke verplichtingen te zien, dat past niet bij de lijn van de Schrift en van de gereformeerde kerkorde. Het past wél in de leer van de kerkelijke pluriformiteit. Maar die leer is in de geschiedenis van de GKV duidelijk afgewezen als in strijd met Schrift en belijdenis.

Lees het artikel op de website van Gereformeerde kerk Dalfsen (Dolerend)