Op www.gereformeerdblijven.nl is een artikel geplaatst met deze titel van de hand van H.W. van Egmond

het artikel eindigt met :

“Daarom roepen wij ds. A. de Snoo c.s. van harte op niet mee te gaan met hen die zich verenigen onder het logo van de Nationale Synode. Ga niet mee op deze heilloze weg en kom terug op de door deputaten kerkelijke eenheid genomen beslissing. Onze oproep komt op uit een hartelijk verlangen om de kerkelijke eenheid te bewaren! Een keus voor interkerkelijke actie op een zogenaamd oecumenisch platform zal de tegenstellingen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt alleen maar verder doen toenemen.”

Lees het hele artikelen hier