Zondag 30 januari wordt onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. vanuit de wijk Veenendaal gestart met het beleggen van samenkomsten in Nijkerk. In eerste instantie één keer in de maand op zondagavond.

De samenkomst op 30 januari wordt gehouden in het kerkgebouw van de NAK, Bernhardstraat 46 3862 CL Nijkerk. Centraal zal staan: Lofzang, gebed en Woordverkondiging. Spreker is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg. Aanvang 19.00 uur. Na de samenkomst is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Voor nadere informatie, of vragen over vervoer, kunt u contact opnemen met:

J.F. de Leeuw uit Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl

N.A.C. Smit uit Nijkerk; tel 033 2456223; email: nacsmit@live.nl

De GK Zwijndrecht e.o. maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland

Elke zondagmorgen en -middag worden in de wijk Veenendaal kerkdiensten gehouden in wijkgebouw Elim, Maanderbroekweg 14, 6718 PC te Ede. Aanvang 10.00 en 16.30 uur. Voor meer informatie over de GKN: www.gereformeerdekerkennederland.nl.