Op één in waarheid dit artikelen van de hand van Dr. C. Saayman, Kaapstad (Z. Afrika)

In dit artikel valt de focus op de vraag “Hoe kan een gelovige weten wáár de wettige (ware) kerk van Christus te vinden is?” Artikel 29 wil de gelovige helpen om aan de roeping van artikel 28 gehoorzaam te zijn teneinde aan de in artikel 27 genoemde katholieke kerk gestalte te geven.
…..
Wat kenmerkt de onwettige kerk, de kerk die deformeert? Het antwoord is voor de hand liggend. Het gezag verschuift van God naar de mens, menselijke kerkheerschappij. Het gezag van het Woord wordt aangetast en dit wordt zo verdragen. Bij de onwettige kerk valt de klem op verdraagzaamheid met de dwaalleer en met onverdraagzaamheid met degene die anders denken over de besluiten van de kerk. Ook de dwaling en de afwijkingen van de apostolische leer worden verdragen onder het vaandel van “eenheid”, maar dit is helaas een eenheid ten koste van de Waarheid. Niet het feit dat er dwalingen en fouten in de kerk voorkomen maken de kerk onwettig, maar het feit dat dit een plaats binnen de kerk wordt gegeven.

lees het hele artikel hier