Naar aanleiding van de ratificatie van de synodebesluiten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt door kerkenraad van de GKv te Dalfsen hebben drie ambtsdragers met een groep gemeenteleden zich vrijgemaakt van deze besluiten. Daardoor is er een breuk ontstaan in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en is er een nieuwe gemeente gesticht. Deze heet nu Gereformeerdekerkdalfsen (dolerend).

zij hebben nu ook een website http://www.gereformeerdekerkdalfsen.nl/