Dit stuk wilde ik u niet onthouden 🙂

Op www.gerformeerdekerkblijve.nln schrijft ds Wilschut over het doopformulier

 In deze bijdrage wil ik wat opmerkingen maken bij het doopformulier. Om precies te zijn: bij het aloude klassieke gereformeerde doopformulier. Dat moet je er tegenwoordig wel bij zeggen, wanneer je het over het doopformulier hebt. Tegenwoordig hebben we in het Gereformeerd Kerkboek de beschikking over drie doopformulieren. Hier gaat het dus over het klassieke formulier (GK, p. 714v). Wat mij betreft steekt het met kop en schouders boven de andere twee uit.

Het gaat om het enige doopformulier in mijn kerkboek en wel op pagina 512

Het hele artrikel