Alle onvangers van de nieuwsbrief Eén in Waarheid hebben onderstaande bericht ontvangen:

“Geachte nieuwsbrieflezer,

U hebt de laatste nieuwsbrief van eeninwaarheid.nl ontvangen. Daarin werd aangegeven dat er geen nieuwe artikelen meer op deze site zullen verschijnen.

Tegelijk is er een nieuw initiatief genomen om publicaties zoals die op deze site plaatsvonden voort te zetten. Naast aandacht voor ontwikkelingen in de GKv zal ook (meer) geprobeerd worden bij te dragen aan kerkelijke eenheid waar dat maar mogelijk is. M.n. denken we daarbij aan onze broederschap in DGK, GKN en Dalfsen(dolerend).

Op korte termijn hopen we u verder te informeren hoe we verder werken aan eenheid in waarheid concreet gestalte willen gaan geven.

Met vriendelijke groet,

D.J. Bolt

Eindredacteur een in waarheid”

Er lijkt dus een vervolg te komen. Het afzender adres was mail@eeninwaarheid.info