Op mijn tweetal artikelen Ruimte in de DGK1 zijn enige reacties gekomen. Br. A. van Egmond, lid van DGK Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek, schreef een uitgebreid artikel dat geplaatst is op de website werkenaaneenheid.nl. Daarnaast verscheen in De Bazuin, het officiële kerkblad van DGK een artikel met de titel Rechte voren trekken dat voor een belangrijk deel ook de inhoud van mijn schrijven raakt. Verder is in onderlinge gesprekken deze zaak aan de orde geweest en uitvoerig besproken.

De zaak is belangrijk genoeg. Want waar gaat het om? Het gaat om een antwoord op de vraag, oorspronkelijk door de gereformeerde kerk (dolerend) van Dalfsen gesteld:

“Wij respecteren de keus die toen door broeders en zusters gemaakt is. Maar als u van ons vraagt dat wij over 2003/2004 dezelfde overtuiging moeten hebben als u, dan vraagt u van ons teveel.
Wij zijn van oordeel dat er ruimte moet zijn voor broeders en zusters die van mening zijn dat de Vrijmaking van 2003/2004 te vroeg was en die zich afvragen of zij wel het werk van Christus was. Is deze ruimte aanwezig voor ons?”

lees het hele bericht op www.eeninwaarheid.nl