Zojuist verschenen!

 

LEES MAAR

Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag

Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven

 

De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd.

Waardoor is dat gekomen?

Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit?

Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet.

Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt.

Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is.

En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben?

LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd.

LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals:

–          Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen?

–          Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest?

–          Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat?

–          Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden?

–          Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht?

 

De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Lees Maar telt 184 pagina’s en is leverbaar via boekhandel en internet, maar kan ook besteld worden door € 19.90 over te maken op bankrekening 486 65 47 tnv Uitgeverij Ipenburg te Elburg ovv postcode en huisnummer. Levering franco huis.