Algemeen
Categorie

 • Andre gaat zich inzetten voor het goede doel

  Onze zoon André gaat zich meet andere leerlingen van zijn school inzetten voor bestrijding van honger.
  Via de link onder het filmpje met uitleg kun je hem steunen.

  https://zipyourlip.worldvision.nl/actie/andre-wiegel

   

  22 september 2017 • Algemeen • keer bekeken: 746

 • Verjaardag 2016

  Dat is nog eens leuk, komt Maartje  gewoon koffiedrinken en neemt gebak en een bosje bloemen voor op kantoor mee.

  Het grote voordeel van een kantoor dicht bij huis.

  bloemen-verjaardag-2016

  30 maart 2016 • Algemeen, Persoonlijk • keer bekeken: 1194

 • Toch maar weer….

  Berichten van vandaag en gister over Beleidsrapport deputaten M/V in de kerk 2014 raakten me, ook al was dit te verwachten zo diep dat ik hierover toch een bericht plaats op mijn  blog en daarin artikelen en reactie verzamel.

  6 september 2013 • Algemeen • keer bekeken: 901

 • Nieuwe website PHP-GLOBE

  Vandaag hebben we de nieuwe website van PHP-GLOBE online gezet.
  We hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de Facebook pagina en de twitter pagina van een gelijke layout te voorzien.

  website PHP-GLOBE
  Twitter pagina PHP-GLOBE
  PHP-GLOBE op facebook

  29 maart 2012 • Algemeen, Internet • keer bekeken: 972

 • Jubilee Campaign dringt aan op onmiddellijke vrijlating van voorganger Yousef Nadarkhani

  De regering van Iran veroordeelde onlangs de christelijke voorganger Yousef Nadarkhani tot de doodstraf vanwege ‘het afzweren van de islam’, hoewel dit een schaamteloze schending is van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat door Iran is erkend. Jubilee Campaign doet een beroep op Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties om deze openlijke schending van Iranese verplichtingen die voortvloeien uit een internationaal verdrag krachtig te veroordelen en druk uit te oefenen om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van voorganger Yousef Nadarkhani te bewerkstelligen.

   

  Jubilee Campaign, een organisatie die zich over de gehele wereld inzet voor godsdienstvrijheid, voegt zich vandaag in het koor van mensenrechtenactivisten dat pleit voor de vrijlating van de Iranese voorganger Yousef Nadarkhani. Hoewel de regering van Iran er een gewoonte van maakt om christenen en andere religieuze minderheden lastig te vallen en te vervolgen, schokte het land afgelopen maand (eventueel aanpassen aan de verschijningsdatum van dit bericht) de wereld door in het openbaar een man ter dood te veroordelen wegens afvalligheid, de misdaad van het afzweren van de islam. Hoewel er verslagen in overvloed zijn van martelingen en buitenrechtelijke moorden van mensen die tot een religieuze minderheid behoren, heeft Iran formeel sinds 1990 (toen Hoessein Soosmand ter dood werd veroordeeld) niemand meer geëxecuteerd wegens afvalligheid.

   

  Jubilee Campaign vestigt de aandacht op het feit dat de beschuldiging van afvalligheid, die nergens terug te vinden is in het Iranese wetboek van strafrecht, indruist tegen het recht van ieder mens om zijn of haar geloof in te ruilen voor een ander geloof of geen enkel geloof aan te hangen. Dit recht is officieel vastgelegd in Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat Iran zonder voorbehoud heeft geratificeerd. Jubilee Campaign roept Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties op om deze flagrante en openlijke schending van internationale verplichtingen door Iran scherp te veroordelen. Als aanvulling van de wijze waarop de veroordeling ingaat tegen de internationale verplichtingen van Iran, dient vermeld te worden dat een formeel onderzoek naar of de bestraffing van een persoon op basis van diens geloofsovertuiging tevens indruist tegen Artikel 23 van Iranese eigen Grondwet.

   

  Nog afgezien van de ongegronde beschuldigingen en het ongrondwettelijke onderzoek stelt voorganger Yousef dat hij niet beantwoordt aan de definitie van het daadwerkelijk afzweren van de islam, omdat hij nooit moslim geweest is. Voordat hij zich op 19-jarige leeftijd tot het christendom bekeerde, geloofde hij in geen enkele god.

   

  Het verhaal van voorganger Yousef is niet ongewoon in Iran. De associatie van de islam met het bloedige en terroristische regime van de ayatollah heeft ertoe geleid dat veel mensen – met name de jonge generatie Iraniërs – zich gedesillusioneerd hebben afgekeerd van elke vorm van religie. Maar ook voor dit groeiende segment van de Iranese samenleving heeft de doodstraf van pastor Yousef ernstige gevolgen: in de veroordeling is afvalligheid opnieuw gedefinieerd, namelijk als het afzweren van de religie van iemands voorouders. Dit precedent is bedreigend voor elke Iraniër met een moslimachtergrond.

   

  “Het is duidelijk,” zegt Ann Buwalda, bestuursvoorzitter van Jubilee Campaign, “dat de internationale gemeenschap de Iranese regering ter verantwoording moet roepen en moet voorkomen dat deze onrechtvaardige terechtstelling wordt uitgevoerd. Media en regeringen overal ter wereld moeten zich hierover uitspreken en zo de stilte doorbreken die deze onschuldige man ter dood veroordeelt.”

   

  Voor meer info of het tekenen van de petitie : www.redyousef.nu.

  31 december 2011 • Algemeen • keer bekeken: 1011