Sinds ik mijn N-Licentie heb behaald,is ook de gedachte gegroeid om er iets maatschappelijks mee te doen. Daarom heb ik me aangesloten bij DARES regio 15.

De Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES), stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radio zendamateurs en geregistreerde luisteramateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten op nationaal én internationaal niveau. Daarbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren.
De nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van evacuaties, opvang en verzorging. In de visie van de stichting DARES kunnen gelicenseerde radiozendamateurs een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers in Nederland.
Dit doel wordt bereikt door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio zendamateurs en door het organiseren van de benodigde randvoorwaarden.
DARES is een Stichting zonder winstoogmerk en levert zijn diensten om niet. De deelnemers betalen geen contributie.

 

Home