Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

1 Petrus 1 : 3-5

HET LICHT IN DE DONKERHEID DOOR DE OPSTANDING VAN CHRISTUS.

De opstanding van Christus betekent:

  1. een leven vol hoop;
  2. uitzicht op de erfenis;
  3. bewaring voor de zaligheid.