PiGate op een Raspberry PI3 deel 2

 

Omdat het me helemaal niet zinde dat het nu niet meer nodig is om je bezig te houden met de uitgaande berichten maar je nu extra werk hebt aan de inkomende berichten ben ik toch nog wat verder op onderzoek gegaan.

Met wat aanpassingen is het wel mogelijk om ook antwoorden op de berichten toch weer in bij de juiste gebruiker te krijgen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de onderwerp regel van het oorspronkelijke bericht in takt blijft.

Ik zal eerst in detail beschrijven wat ik stap voor stap aanpas, daarna zal ik een linkje plaatsen naar een script dat al deze stappen voor je uitvoert. Let wel op dat je voor het script dezelfde versie gebruikt als de versie van PiGate anders is de werking zeker niet gegarandeerd

Na de gewone installatie van de PiGate zoals beschreven in het vorige artikel doe ik nog het volgende voordat ik iets aan de instelling van de Pigate ga doen.

 1. Voor mijn eigen gemak installeer ik Midnight Commander (MC) om eenvoudig door de bestanden te kunnen navigeren (wellicht ken je van vroeger nog Norton Commander onder DOS, dit is de Linux variant)
  sudo apt-get install mc en daarna Y enter
 2. Via pscp kopieer ik de bestanden die ik heb gemaakt naar de Raspberry Pi
  “d:\Program files”\pscp changefrom.sh pi@10.0.0.107:changefrom.sh
  “d:\Program files”\pscp maildist.php pi@10.0.0.107:maildist.php
  “d:\Program files”\pscp 1024px-ARES_Color_Logo.svg.png pi@10.0.0.107: 1024px-ARES_Color_Logo.svg.png
 3. Verplaats de bestanden (in mijn geval via MC) naar de juiste mappen
  sh => /var/www/html/
  maildist.php => /var/www/html/
  1024px-ARES_Color_Logo.svg.png => /var/www/html/images/
 4. Zorg voor de juiste eigenaar van de bestanden:
  sudo chown root:root /var/www/html/maildist.php
  sudo chown root:root /var/www/html/changefrom.sh
 5. Nu passen we een bestaand bestand aan dat zorgt dat de callsign voor alle gebruikers wordt aangepast als deze wordt gewijzigd:
  sudo nano /var/www/html/set_wl2k_call2.php <enter>
  Voeg de volgende regels toe voor de regel : “// Set the WL2K params in UPPERCASE”

// Set all users .pref files with new callsign

//

$msg .= “<br>Changing ‘$old_call’ to ‘$new_call’ in Squirrelmail users .prefs files…”;

exec(“sudo /var/www/html/changefrom.sh $old_call $new_call”, $out, $rc);

 

if ($rc == 0){

$msg .= ‘<font color=”green”>Success</font>’;

}else{

$msg .= ‘<font color=”red”>Failed</font>’;

}

 1. En om alles automatisch te laten gebeuren stellen we een cronjob in dit maildist.php aanroept.
  sudo crontob –e
  voeg een regel toe:
  * * * * * php /var/www/html/maildist.php
 2. Nu gaan we nog wat aanpassingen maken aan het bestand dat wordt aangeroepen als nieuwe mails worden ingevoerd.
  nano /var/www/html/src/compose.php <enter>

Vindt de regel met “$subject = “//WL2K Emergency Message From [Put Your Name Here]”;”
en pas deze aan zodat er staat: “$subject = “//WL2K Emergency Message From [$username]”;”

Vindt de regel met “$body = “Put your message here. Do not edit the subject line except to add your name”;”
en pas deze aan zodat er staat: “$body = “Put your message here. Do not edit the subject line!”;”

Nu kan de gewone procedure gevolgd worden om de PiGate verder in te stelen.

Omdat dit waarschijnlijk wel een aantal mensen boven de pet gaat heb ik er een update script voor gemaakt. Voor de goede orde, dit script uitvoeren VOOR je instellingen gaat doen aan de PiGate.

Let op script is alleen getest op PiGate V1.3.5!

Stappen:

 1. Zorg dat de PiGate verbinding heeft met internet via de Ethernet verbinding.
  De volgende commando’s uitvoeren als gebruiker Pi.
 2. wget http://www.jwiegel.com/dares/DARES_pigate_Pi3_V1.3.5_Release_2017.tar.gz <enter>
 3. sudo tar -zxvf DARES_pigate_Pi3_V1.3.5_Release_2017.tar.gz <enter>
 4. cd DARES <enter>
 5. sudo ./update_PiGate.sh

Als laatste is het bij een inzet waarschijnlijk wel handiger om het standaard wachtwoord van de gebruiker pi even te wijzigen (als je dat tenminste nog niet had gedaan), je weet nooit wie er op het idee komt om te zien of ze kunnen inloggen…..

Tot slot heb ik deze aanpassingen uiteraard gedeeld met Mark Griffith de ontwikkelaar van PiGate.