Op de website van Éen in waarheid het eerste deel van een uitgebreid interview met ds. R. van der Wolf door D.J. Bolt en J. Peters

volgende week het tweede deel . Daarin zal ds. Van der Wolf ingaan op de motieven waarom hij een beroep van de zgn. “Matrix” gemeente aannam. Ook geeft hij uitgebreid zijn visie op de situatie in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Om tenslotte naar de toekomst te blikken: hoe verder binnen en buiten de GKv?