zo is vandaag in het ND te lezen.

“Om meer studenten te werven heeft de universiteit onder meer de toelatingseis verbreed. Tot nu moest een bestuur van toezicht, het zogeheten curatorium, zich uitspreken over de toelating van niet-vrijgemaakte studenten. Die procedure komt te vervallen. Ook wil de universiteit in de werving van studenten nadrukkelijker communiceren dat de theologiestudie niet exclusief aan een kerklidmaatschap is gebonden.

Wel wordt van alle studenten een positieve houding gevraagd ten opzichte van de grondslag en identiteit van de universiteit.”

Ik krijg sterk de indruk dat de Gereformeerd Vrijgemaakte kerken geen vat meet hebben op “hun” universiteit. Het lijkt me dat dit soort besluiten de verschrikkelijk hoge bijdrage van deze kerken aan deze universiteit niet langer gerechtvaardigen.