Vanaf vandaag is er voor het voorlopig kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) een website online.

Deze website bevat informatie van de GKN en links naar de plaatselijke kerken en de predikanten van dit kerkverband.

Het adres van deze website is: www.gereformeerdekerkennederland.nl