Drachten – De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen (FKO) gaat tweewekelijkse ontmoetingsavonden houden voor mensen die verontrust zijn over de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat kondigde Durk Jan Bolt gisteravond aan op een regionale bijeenkomst van de studiegroep in de Arke in Drachten.

zo meld in het Friesch Dagblad in dit artikel