Het gaat hier om een brochure die is geschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen en de daarop gevolgde verdrietige breuken in de De Gereformeerde Kerken. Zoals u kunt lezen in het voorwoord is de brochure geschreven in opdracht van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) in de eerste plaats om daarmee publiek verantwoording af te leggen van haar bestaan. Met het oog daarop zijn vele zaken die geleid hebben tot de situatie zoals die nu bestaat, voor het voetlicht gehaald en besproken, en deze ook in het licht geplaatst van wat in de historie van de Gereformeerde Kerken geschreven en beschreven is. Centraal staat daarbij het éne Evangelie van vrije genade, het enige fundament van de Kerk, daarom ook als uitgangspunt en vertrekpunt genomen en beleden.

de borchure vindt u op de website van de gereformeerde kerk Zwolle e.o.