De partijen die wel aangeduid worden als paars plus –D66, PvdA, VVD en GL– willen met de SP zo snel mogelijk regelen dat christelijke scholen op geen enkele wijze meer een praktiserende homoseksuele docent kunnen weren.

Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt overigens dat de indieners op termijn veel meer willen dan het schrappen van alleen de enkelefeitconstructie. Volgens hen mogen scholen van hun personeel geen volledige onderschrijving van de grondslag meer eisen.

Zo is te lezen in dit artikel in het Reformatorisch Dagblad

Wat dan? alleen een gedeelteijke onderschrijving? wie bepaald dan welk deel je moet onderschrijven?
Dit betekend gewoon het einde van bijzondere scholen.

Of toch niet? wat als je zoals GPOWN niet onderschrijving vraagt van de grondslag maar als voorwaarde stelt belijdend lid van GKv of CGK?