Aan het slot van het voorgaande artikel constateerden wij dat de tegenstrijdigheid die Van Bekkum constateert tussen tekst en artefact m.b.t. Jericho en Ai voortkomt uit zijn onjuiste datering van Uittocht en Intocht. In dit artikel willen we daar wat uitvoeriger op ingaan.

lees verder op www.eeninwaarheid.nl