Op de website van De Vaste Rots in Assen las ik vabndag het volgende bericht:

“Op zondag 20 maart j.l. is de gemeente De Vaste Rots in Assen toegetreden tot het kerkverband van de GKN.
De broeders en zusters in Assen hebben zich als wijkgemeente onder opzicht en tucht gesteld van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. Binnenkort hoopt de kerkenraad in Assen de ambten in te stellen, waarna de wijkgemeente onder een wijkraad komt te staan totdat instituering als zelfstandige kerk verantwoord wordt geacht.”

zie de website www.devasterots.nl