De publicatie van het Beleidsrapport deputaten M/V in de kerk 2014 maakt nog al wat los, er wordt veel over geschreven en over gesproken.

Zo ook bij ons in huis, mijn vrouw (Maartje) kwam met een scherpe vraag.

Als wat Paulus schrijft over de plaats van de vrouw, is bepaald door de cultuur die gold tijdens het schrijven, en wij dat nu om moeten mogen zetten naar onze cultuur, dan brengt dat heel andere benadering van Gods onveranderlijk woord mee.

Stel nu ik verhuis naar Iran of Iraq, daarheeft de vrouw een heel andere plaats dan hier in Nederland, betekend dat dan dat daar de ambten niet open staan voor vrouwen?

Hoe is dit te rijmen met Gods woord zelf, waarin staat dat Hij onveranderlijk is?

Steeds weer komt Galaten 1:7-9 in mij op:

” Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!”

Of zou dan ook deze tekst van Paulus in de huidige cultuur geplaatst moeten worden en staat er in plaats van vervloekt is hij, zo iets als u zult hem in zijn waarde laten?

De Bijbel zegt meer:

2 Tim 3:14

“Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd,”

Maar ook Hebr 12:28,29

28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29 want onze God is een verterend vuur.

Laten we bidden dat de broeders en zuster in de GKv de Bijbel kennen en waakzaam zijn:

Mat 7:15

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Laten we ook klaar staan om hen te ondersteunen waar dit nodig en mogelijk is.